Wijziging directie per 1 oktober 2016

Per 1 oktober legt de huidige directie van Diamuraal na een periode van ruim 9 jaar haar functie neer en zal een nieuwe directie haar taken gaan overnemen. Leo en Sieb zullen het stokje overdragen aan Manon van Leeuwen. Naast het invullen van de dagelijkse leiding over Diamuraal zal zij in gezamenlijke opdracht met het HCE het proces van de nieuw op te richten huisartsenorganisatie verder vorm gaan geven.

 

Wij kijken als directie met voldoening en trots terug op hetgeen we met z’n allen de afgelopen 9 jaar hebben neergezet. Diamuraal is zowel organisatorisch als financieel een gezonde organisatie in dienst van huisartsen en andere zorgverleners ter ontwikkeling van regionaal kwalitatief goede samenhangende eerste lijn zorg ten bate van de patiënt.

Natuurlijk zijn er nog zaken te regelen in het verder ontwikkelen en doorgroeien van de regio en zal Diamuraal moeten blijven anticiperen op ontwikkelingen. Er zullen zich de komende jaren nog genoeg uitdagingen aandienen.

Wij wensen alle betrokkenen bij Diamuraal veel plezier en voldoening bij het verder vormgeven van (keten)zorgprogramma’s in de regio Eemland en hopen dat Diamuraal ook in de toekomst door samenhangende zorg met de huisarts als spil in een sterke eerste lijn en optimale samenwerking met de tweede lijn en andere stakeholders zal bijdragen aan de gezondheid en welzijn van inwoners  van de regio.

Hartelijke groet,

Leo Boom en Sieb Hagoort

Medisch directeur en economisch directeur

Stichting Diamuraal
 

Maak kennis met Diamuraal

Diamuraal wil antwoord geven op de toenemende vraag naar zorg op het gebied van diabetes en COPD. Het standaardiseren van de diabetes- en COPD-zorg maakt het mogelijk om taken binnen de eerste en tweede lijn beter te verdelen en op elkaar af te stemmen. Het digitaal logboek van Diamuraal ondersteunt de patiëntenzorg en biedt de patiënt zelf inzicht in zijn gezondheidssituatie. Het digitale dossier volgt de patiënt als deze (tijdelijk) verwezen wordt naar het ziekenhuis. Zo komen we tegemoet aan de toenemende vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg. Niet alleen overheid en verzekeraars hebben hier belang bij, maar ook patiënten zelf.

Stichting Diamuraal is opgericht rond de zorg aan diabetespatiënten. Voor mensen met COPD is een vergelijkbare werkwijze ontwikkeld en voor patiënten met hart- en vaatziekten (CVRM) zijn de plannen in een gevorderd stadium.

Lees de informatie hieronder, download de folder: Diamuraal-Zorg-achter-de-zorg.pdf