Maak kennis met Huisartsen Eemland Zorg

Huisartsen Eemland Zorg wil antwoord geven op de toenemende vraag naar zorg op het gebied van onder andere diabetes en COPD. Het standaardiseren van de diabetes- en COPD-zorg maakt het mogelijk om taken binnen de eerste en tweede lijn beter te verdelen en op elkaar af te stemmen. Het digitaal logboek ondersteunt de patiëntenzorg en biedt de patiënt zelf inzicht in zijn gezondheidssituatie. Het digitale dossier volgt de patiënt als deze voor zijn diabetes (tijdelijk) verwezen wordt naar het ziekenhuis. Zo komen we tegemoet aan de toenemende vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg. Niet alleen overheid en verzekeraars hebben hier belang bij, maar ook patiënten zelf.

Voor meer informatie, download de folder: Diamuraal-Zorg-achter-de-zorg.pdf